• LOKACIJA: PE Arkadia - Nakupovalni center Arkadia več
 • LOKACIJA: PE Kamnik - Glavni trg 11 več
 • LOKACIJA: PE Celje - Planet Tuš Celje več


 

Pogoji poslovanja


Predstavitev

To spletno mesto je pripravila Optika Vallis. Podatki o Optiki Vallis zbrani na tej spletni strani, so bili pripravljeni natančno in skrbno, a kljub temu obstaja možnost, da je pri vnosu vsebin ali na spletnem mestu prišlo do napak, za kar se vam opravičujemo. Če ste opazili napako, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov info@optika-vallis.si
Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema Splošne pogoje uporabe spletnega mesta Optika Vallis

Vsebina


Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani, so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.
Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Predstavitve izdelkov

Vse predstavitve izdelkov, navedene na tej spletni strani, so izključno informativne narave.

Uporaba piškotkov

Skrbnik spletnega mesta uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.

Osebni podatki/uporabniški podatki    

Podatke, ki jih skrbniku spletnega mesta posredujete preko spletnih strani, lahko Optika Vallis, partnerska podjetja Optike Vallis in partnerska podjetja Optika Vallis uporabljajo za potrebe informiranja in izobraževanja ter neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.V skladu z naravo takšnih informacij skušajo Optika Vallis oziroma partnerska podjetja Optika Vallis in Optika Vallis ter skrbnik spletnega mesta po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam.

Osebni podatki so hranijo do preklica soglasja. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.
Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo spleta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s skrbnikovo spletno stranjo. Skrbnik spletnega mesta si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini

Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

Omejitev uporabe slik na spletnih straneh

Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s skrbnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov info@optika-vallis.si. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:
spletna stran znamko Optika Vallis in znamke partnerskih podjetij znotraj Optika Vallis in njihove izdelke prikazuje v pozitivni podobi;
spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva;
uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.);
dovoljena je le reprodukcija slik. Reprodukcija oblike in videza te skrbnikove spletne strani ni dovoljena;
število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani;
lastnik avtorskih pravic je skrbnik spletnega mesta ter Optika Vallis
z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo skrbnik lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s spletne strani Optika Vallis na spletno stran posameznika oz. organizacije.

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani, so last Optika Vallis, partnerskih podjetij Optika Vallis ali tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja Optika Vallis ali partnerskih podjetij Optika Vallis ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.


Hiperpovezave

Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Skrbnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe skrbnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.

Posodabljanje pogojev uporabe

Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.
E-novice in privolitve

V Optiki Vallis sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov(angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje Optike Vallis e-novic o aktualnih dogodkih, trendih in novicah, se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. Prav tako se z izpolnitvijo obrazca za prijavo na dogodke uporabnik strinja s prejemanjem Optika Vallis e-novic ter prej navedenim posredovanjem podatkov. V tem primeru so to: e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja. Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[1] (OBVEZNO) Privolitev za prejemanje Optika Vallis novic o aktualnih dogodkih, trendih in drugih zanimivostih velja do preklica in obsega:
 • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic
 • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih in podobno
 • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novičk
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
 • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na straneh Optika Vallis, nam omogočajo izvajanje kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh Optika Vallis ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
 • vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@optika-vallis.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
 • Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Optika Vallis brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Optika Vallis brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da Optika Vallis omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko Optika Vallis njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval Optika Vallis v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke Optika Vallis posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
 • Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si Optika Vallis osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.
 • Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Uporabnik/ca je s podpisom privolitve seznanjen/a, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@optika-vallis.si

Seznanjen/na je tudi, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika Optika Vallis storitev zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/na je tudi, da mora upravljavec na zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

VRAČILA

Vračilo kontaktnih leč

V primeru že odprte škatlice kontaktnih leč in tekočine za leče vračilo blaga ni možno v skladu s 43.č členom ZVPot:
- o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat. 

Vračilo očal


V primeru nakupa očal so ta opremljena z varnostnim pečatom. Če stranke z očali niso zadovoljne (barva, velikost, model) naprošamo, da se zaradi higienskih vzrokov in poškodb varnosti pečat pred pomerjanjem ne odstrani.

Pri vračilu očal (tj. korekcijskih očal) z vgrajenimi korekcijskimi stekli (očalnimi lečami), se šteje, da je izdelek blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika (43.č člen ZVPot) in je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Zaradi svoje narave blago ni primerno za vračilo in zaradi tega potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa (vračila kupljenih izdelkov), razen če ni drugače opredeljeno. Stranke opozarjamo, da si izberejo okvir primerne velikosti in oblike glede na njihov obraz, saj obstaja verjetnost, da izbrani okvir ne bo optimalen in posledično neuporaben. Priporočamo, da se pred potrditvijo naročila o izbiri okvirja primernega za vaš obraz posvetujete z optikom.
Korekcijska očala za katera ste že oddali naročilo in so stekla že v postopku izdelave, a še niso bila odposlana, vračilo denarja za stekla ni možno. Vračilo denarja za stekla prav tako ni možno v primeru, da kupec naroči korekcijska očala brez dioptrije, a z vgrajenim blue blocker filtrom v samih očalnih lečah, saj takšno naročilo spada v kategorijo naročil, ki so bila izdelana po natančnih navodilih potrošnika in je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam.


UPRAVITELJ SPLETNE STRANI IN PODJETJE:

MGV 91 d.o.o.
Pod kostanji 6,
1218 Komenda
SI13128396
Mat.št: 6767320000

Email: info@optika-vallis.si
Spletna stran: www.optika-vallis.si 
 • Z optiko Vallis sem bila zelo zadovoljena. Osebje je bilo zelo prijazno. Svetovali so mi pri izbir usterznih očal in reči moram, da sem z odločitvijo super zadovoljna. Toplo priporočam.
 • S storitvami optike Vallis sem izjemno zadovljen. Strokovnost, prijaznost in bogata ponudba vse na enem mestu.
Vse pravice pridržane © Optika Vallis 2021, izdelava MMStudio
zapri Na spletnih straneh optika-vallis.si uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja
spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli
nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah.